Djup introspektion


Stanna upp ett litet tag och titta djupt inom dig själv. Upplev alla sensationer som sker inom dig.

Meditation information

Tid. Bild skapad av Olle Claesson.

Tid:

Från 5 till 20 minuter.

Tips: Det går att variera tiden som meditationen pågår genom att antingen göra pausen mellan nästa stycke som läses upp kortare eller längre.


Guidad meditation. Bild skapad av Olle Claesson.

Guidad:

Detta är en guidad meditation, någon läser upp den texten som finns skriven här under.

Tips: Vänta några ögonblick mellan det att ett stycke lästs upp och att nästa läses upp, det ger deltagarna möjlighet att känna efter på det som precis sades.


Position. Bild skapad av Olle Claesson.

Kroppsställning:

Denna meditation kan göras både sittande, stående eller liggande. Se bara till att du väljer en position där du kan hålla dig alert under hela meditationen.

Tips: Den som guidar meditationen bör sitta eller stå för att enkelt kunna höras av alla.


Material. Bild skapad av Olle Claesson.

Saker som behövs:

Inga extra saker behövs för denna meditation.

Tips: Om du sitter ner och gör denna meditation så är det en rekommendation att använda dig av en meditations-kudde, gör det lättare att sitta längre.


Meditation för att titta djupt inom dig själv

Den som guidar läser upp följande:

När jag andas in är jag medveten om att jag andas in.

När jag andas ut är jag medveten om att jag andas ut.

 

När jag andas in går mitt andetag djupt.

När jag andas ut går min andning långsamt.

 

När jag andas in lugnar jag min kropp.

När jag andas ut känner jag mig lugn.

 

När jag andas in ler jag.

När jag andas ut släpper jag alla spänningar.

 

Genom att andas in slappnar jag av i mitt sinne

Genom att andas ut ler jag mot mitt avslappnade sinne.

 

Genom att andas in tystar jag mitt sinne och släpper tankar, bekymmer och bedömningar.

När jag andas ut ler jag mot mitt lugna sinne.

 

När jag andas in ser jag mig själv i detta ögonblick, där jag sitter tyst och gör ingenting.

När jag andas ut är mitt sinne fritt.

 

När jag andas in känner jag mig lätt.

När jag andas ut känner jag mig fri

 

Andas in, jag är i kontakt med mitt sinnes tomhet.

När jag andas ut ler jag mot mitt tomma sinne.

 

När jag andas in ser jag min rädsla för framtiden.

När jag andas ut släpper jag den.

 

När jag andas in ser jag mina bekymmer, min irritation, mina bekymmer, min upprymdhet.

När jag andas ut släpper jag dem.